24. 10. 2020  23:31 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Identifikačné číslo: 4039
Univerzitný e-mail: tomas.volensky [at] stuba.sk
 
Prac. technickej obsluhy a údržby VS - VS Vazovova - Mýtna (CVT OUP REK)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)

     Absolvent     
     
Záverečná práca     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Autor:
Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 1:
Oponent 2:
prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Abstrakt:
Predložená dizertačná práca sa zaoberá metódou využitia podpriestorovej identifikácie pri návrhu a aplikácii prediktívneho riadenia na mechatronický systém s rýchlou dynamikou. Dôraz je kladený na univerzálnosť daného riešenia a uplatnenia pri ďalších systémoch s rýchlou dynamikou. Práca je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. Rozoberaný je postup získavania dát reprezentujúcich "neznámu" dynamickú sústavu (čierna skrinka) predstavujúcu svojou zložitosťou a komplexnosťou z pohľadu matematicko-fyzikálnej analýzy veľmi ťažko modelovateľnú sústavu. Využitím metódy podpriestorovej identifikácie sme získali dynamický model mechatronického systému (konkrétna aplikácia na príklade laboratórneho modelu vrtuľníka). Pre takýto model bola ďalej definovaná úloha prediktívneho riadenia (sledovania) žiadaných hodnôt trajektórie letu. Celý postup bol overený simulačne a následne testovaný na konkrétnom fyzikálnom laboratórnom modeli. Pri formulácii návrhu prediktívneho riadenia boli brané do úvahy formy stabilizujúceho prediktívneho riadenia na báze fyzikálnych obmedzení vstupov, stavov resp. výstupov daného riadeného systému.
Kľúčové slová:
podpriestorová identifikácia, prediktívne riadenie, stabilita, lineárne systémy, obmedzenia, mechatronický systém s rýchlou dynamikou, vrtuľník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene