Nov 17, 2019   11:48 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milica Aleksić
Design and implementation of online solution for data providing in land management
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Matúš Bodnárik
Design and implementation of the data model for administration of municipalisties
May 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Bodnárik
Design and implementation of the data model for administration of municipalisties
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Matúš Bodnárik
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
May 2017Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ondrej Gabčo
Design and implementation of the data model for the management of small airports
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Linda Gálová, PhD.
Využitie geoinformačných systémov na podporu riadenia v krízovom manažmente
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Horečný
Posúdenie potenciálu metódy terestrického laserového skenovania v doméne ochrany lesa
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Ič
Fractal dimension versus traditional methods for determining the geoobjects roughness
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Ič
Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Jankechova
Kvalita digitálneho modelu reliéfu v závislosti od parametrov reliéfu
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Kostičová
Programová podpora špecializovaných geodetických úloh
May 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Kubicová
Optimalizácia evidencie a využívania dát o archeologických nálezoch
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kubincová
Modelovanie pri realizácii líniových stavieb
May 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Majdan, PhD.
Návrh a implementácia geografického informačného systému na správu mestských komunikácií
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Matrka
Vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia na prácu s priestorovými dátami v CAD systéme
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mišíková
Analýza dátových tokov a procesov v doméne kultúrneho dedičstva
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Müller
Publikácia priestorových dát na internete
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Očkay
Návrh UML modelu domény ochrany kultúrneho dedičstva
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ondrišák
Developing the tool for the solar radiation calculation
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Ottis
Webový mapový server a jeho uplatnenie v praxi
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Richard Pilnik
Implementácia dát z blízkej fotogrametrie do prostredia geografického informačného systému
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Porubanová
Potential of fractals in landscape modeling
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Sopóci
Tvorba používateľskej aplikácie na podklade Základnej bázy geografického informačného systému
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dominik Sova
Restructuring and processing of spatial data for the solar radiation calculation
May 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Stopková, PhD.
Priestorové analýzy vo webovom prostredí
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Stopková, PhD.
Využitie geoinformačných systémov na predikciu lavínového nebezpečenstva
May 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Suľová
Návrh a realizácia databázy na podporu ochrany lesa
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Šebeň
Posúdenie možností použitia geodetických softvérových nadstavieb na tvorbu digitálneho modelu reliéfu
May 2015Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavel Šipoš
Possibilities of application of robotic solutions in geodesy and geoinformatics
May 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Ťapajnová
Reprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodov
May 2017Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress