Aug 17, 2019   2:36 p.m. Milica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal UML model domain of cultural heritage protection
Written by (author): Ing. Juraj Očkay
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Mgr. Renata Glaserová Opitzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh UML modelu domény ochrany kultúrneho dedičstva
Summary:Záverečná práca vychádza zo štúdia súčasného stavu domény ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a následnej analýzy požiadaviek dotknutých orgánov a inštitúcií na štruktúru dát a ich použitie. V mojej práci sme v unifikovanom modelovacom jazyku (UML) realizovali dva modeli. Súčasný stav domény ochrany kultúrneho dedičstva a návrh modelu na podporu ochrany kultúrneho dedičstva. Prvá časť práce je venovaná analýze súčasného stavu v doméne kultúrneho dedičstva na úrovni Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a sú v nej uvedené národné aj medzinárodné projekty na ochranu kultúrneho dedičstva. V ďalšej časti práce sa venujeme modelovaniu súčasnému stavu domény ochrany kultúrneho dedičstva a návrhu modelu na podporu ochrany kultúrneho dedičstva. V rámci návrhu modelu sme sa pokúšali harmonizovať navrhovaný model s modelom aplikačnej schémy CulturalEntity, ktorý bol navrhnutý Fernandézom-Freirerom v rámci iniciatívy INSPIRE a primárne sa zameriava na chránené územia, ale začleňuje v sebe aj časť kultúrneho dedičstva.
Key words:unifikovaný modelovací jazyk, kultúrne dedičstvo, harmonizácia , INSPIRE

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited