14. 7. 2020  7:22 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (roz. Chalachanová)
Identifikační číslo: 4051
Univerzitní e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

     
     Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Návrh UML modelu domény ochrany kultúrneho dedičstva
Autor: Ing. Juraj Očkay
Pracoviště:
Katedra geodetických základov (SvF)
Vedoucí práce:
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh UML modelu domény ochrany kultúrneho dedičstva
Abstrakt:
Záverečná práca vychádza zo štúdia súčasného stavu domény ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku a následnej analýzy požiadaviek dotknutých orgánov a inštitúcií na štruktúru dát a ich použitie. V mojej práci sme v unifikovanom modelovacom jazyku (UML) realizovali dva modeli. Súčasný stav domény ochrany kultúrneho dedičstva a návrh modelu na podporu ochrany kultúrneho dedičstva. Prvá časť práce je venovaná analýze súčasného stavu v doméne kultúrneho dedičstva na úrovni Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a sú v nej uvedené národné aj medzinárodné projekty na ochranu kultúrneho dedičstva. V ďalšej časti práce sa venujeme modelovaniu súčasnému stavu domény ochrany kultúrneho dedičstva a návrhu modelu na podporu ochrany kultúrneho dedičstva. V rámci návrhu modelu sme sa pokúšali harmonizovať navrhovaný model s modelom aplikačnej schémy CulturalEntity, ktorý bol navrhnutý Fernandézom-Freirerom v rámci iniciatívy INSPIRE a primárne sa zameriava na chránené územia, ale začleňuje v sebe aj časť kultúrneho dedičstva.
Klíčová slova:unifikovaný modelovací jazyk, kultúrne dedičstvo, harmonizácia , INSPIRE

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně