Aug 21, 2019   11:06 a.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The possible uses of geodetic software components on the creation of a digital elevation model
Written by (author): Ing. Daniel Šebeň
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Ondruš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie možností použitia geodetických softvérových nadstavieb na tvorbu digitálneho modelu reliéfu
Summary:Bakalárska práca pojednáva o metódach a postupoch tvorby digitálneho modelu reliéfu (DMR) a obsahuje prehľad programových aplikácií určených na jeho tvorbu. Experimentálna časť práce sa venuje tvorbe DMR dvoch rôznych teoretických plôch v štyroch programových aplikáciách a následným výpočtom objemu vytvorených verzií DMR. Následne boli posúdené odchýlky medzi objemom vypočítaným z vhodne zvolených teoretických plôch a objemom vypočítaným z vygenerovaných verzií DMR. Práca sa podrobnejšie zameriava na programovú nadstavbu iNGs_Geo a na zhodnotenie jej možností pri tvorbe a použití DMR.
Key words:iNGs_Geo, digitálny model reliéfu, výpočet objemov, TIN

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited