7. 4. 2020  16:32 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie možností použitia geodetických softvérových nadstavieb na tvorbu digitálneho modelu reliéfu
Autor: Ing. Daniel Šebeň
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Ondruš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie možností použitia geodetických softvérových nadstavieb na tvorbu digitálneho modelu reliéfu
Abstrakt:Bakalárska práca pojednáva o metódach a postupoch tvorby digitálneho modelu reliéfu (DMR) a obsahuje prehľad programových aplikácií určených na jeho tvorbu. Experimentálna časť práce sa venuje tvorbe DMR dvoch rôznych teoretických plôch v štyroch programových aplikáciách a následným výpočtom objemu vytvorených verzií DMR. Následne boli posúdené odchýlky medzi objemom vypočítaným z vhodne zvolených teoretických plôch a objemom vypočítaným z vygenerovaných verzií DMR. Práca sa podrobnejšie zameriava na programovú nadstavbu iNGs_Geo a na zhodnotenie jej možností pri tvorbe a použití DMR.
Kľúčové slová:iNGs_Geo, digitálny model reliéfu, výpočet objemov, TIN

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene