Aug 24, 2019   11:22 p.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creating a user friendly interface to work with spatial data in CAD system
Written by (author): Bc. Lukáš Matrka
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Michal Halinár
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia na prácu s priestorovými dátami v CAD systéme
Summary:CAD systémy tvoria v súčasnosti primárnu skupinu programov využívanú na počítačové navrhovanie. Z toho vyplýva potreba čo najefektívnejšieho využitia a tiež vysoké nároky na ich používanie. Cieľom mojej práce je vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia v programe Microstation pre doménu Slovenských telekomunikácií. Na základe technického predpisu bola vytvorená štruktúra slúžiaca ako základ návrhu používateľského rozhrania. Najprv boli vytvorené nástroje, ktoré spĺňali požiadavky a nároky zvolenej domény. Následne sme využitím zhotovených nástrojov vytvorili rolovacie menu, úlohy a palety nástrojov čím bola úprava rozhrania ukončená.
Key words:Microstation, používateľské prostredie, CAD systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited