7. 4. 2020  15:54 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia na prácu s priestorovými dátami v CAD systéme
Autor: Bc. Lukáš Matrka
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Halinár
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia na prácu s priestorovými dátami v CAD systéme
Abstrakt:CAD systémy tvoria v súčasnosti primárnu skupinu programov využívanú na počítačové navrhovanie. Z toho vyplýva potreba čo najefektívnejšieho využitia a tiež vysoké nároky na ich používanie. Cieľom mojej práce je vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia v programe Microstation pre doménu Slovenských telekomunikácií. Na základe technického predpisu bola vytvorená štruktúra slúžiaca ako základ návrhu používateľského rozhrania. Najprv boli vytvorené nástroje, ktoré spĺňali požiadavky a nároky zvolenej domény. Následne sme využitím zhotovených nástrojov vytvorili rolovacie menu, úlohy a palety nástrojov čím bola úprava rozhrania ukončená.
Kľúčové slová:Microstation, používateľské prostredie, CAD systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene