Aug 18, 2019   5:14 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Optimize the registration and using data about archeological things
Written by (author): Ing. Mária Kubicová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Mgr. Renata Glaserová Opitzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia evidencie a využívania dát o archeologických nálezoch
Summary:Cieľom diplomovej práce je optimalizácia evidencie dát o archeologickom dedičstve za účelom zvýšenia informatickej podpory pre pracovníkov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. V práci uvedieme čitateľa do problematiky archeologického dedičstva. Ďalej budeme modelovať povinností pracovníkov na odbore archeológie diagramom prípadov využitia. Rozšírime proces archeologického výskumu o proces zistenia archeologických nálezov diagramom aktivít. Následne budeme analyzovať evidenciu dát, v ktorých sa nachádzajú dáta o archeologickom dedičstve, ktoré nám plynú z modelovaných diagramov. V nadväznosti na analýzu evidencie dát archeologického dedičstva vytvoríme návrh priestorovej databázy, ktorá zefektívni a uľahčí povinnosti pracovníkom na odbore archeológie. Vyvrcholenie práce je samotná realizácia priestorovej databázy v prostredí PostgreSQL s rozšírením PostGIS a následné testovanie jej funkčnosti a využitia v open source nástroji QGIS.
Key words:archeologické nálezy, evidencia dát, priestorová databáza, webové služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited