17. 2. 2020  13:01 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Optimalizácia evidencie a využívania dát o archeologických nálezoch
Autor: Ing. Mária Kubicová
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Mgr. Renata Glaserová Opitzová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia evidencie a využívania dát o archeologických nálezoch
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je optimalizácia evidencie dát o archeologickom dedičstve za účelom zvýšenia informatickej podpory pre pracovníkov Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. V práci uvedieme čitateľa do problematiky archeologického dedičstva. Ďalej budeme modelovať povinností pracovníkov na odbore archeológie diagramom prípadov využitia. Rozšírime proces archeologického výskumu o proces zistenia archeologických nálezov diagramom aktivít. Následne budeme analyzovať evidenciu dát, v ktorých sa nachádzajú dáta o archeologickom dedičstve, ktoré nám plynú z modelovaných diagramov. V nadväznosti na analýzu evidencie dát archeologického dedičstva vytvoríme návrh priestorovej databázy, ktorá zefektívni a uľahčí povinnosti pracovníkom na odbore archeológie. Vyvrcholenie práce je samotná realizácia priestorovej databázy v prostredí PostgreSQL s rozšírením PostGIS a následné testovanie jej funkčnosti a využitia v open source nástroji QGIS.
Kľúčové slová:archeologické nálezy, evidencia dát, priestorová databáza, webové služby

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene