15. 9. 2019  7:34 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Programová podpora špecializovaných geodetických úloh
Autor: Bc. Petra Kostičová
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Programová podpora špecializovaných geodetických úloh
Abstrakt:KOSTIČOVÁ Petra : Programová podpora špecializovaných geodetických úloh. Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Katedra geodetických základov. Školiteľ: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava 2016. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť program na prevod ľubovoľných čísel do vopred zadefinovaných číselných sústav. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teóriou číselných sústav a prevodmi medzi nimi. Nachádzajú sa tam aj základné informácie o kódovaní čísel a postup pri tvorbe doplnkového kódu. V druhej kapitole je vysvetlená základná stavba programovacieho jazyka a tretia kapitola sa venuje tvorbe programu na prevod ľubovoľných čísel do číselných sústav. V poslednej kapitole sú zhrnuté výsledky o programe na prevod sústav a v závere sa nachádza stručný popis fungovania vytvoreného programu a jeho možnosti využitia v budúcnosti.
Kľúčové slová:Číselná sústava, Programovací jazyk, Číselné prevody, Grafické používateľské rozhranie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene