14. 7. 2020  8:34 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (roz. Chalachanová)
Identifikační číslo: 4051
Univerzitní e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     
     
Projekty     Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
Autor:
Ing. Tomáš Ič
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
Abstrakt:Cieľom tejto práce je zhodnotenie potenciálu využitia cloudových prostriedkov a služieb pre zber a aktualizáciu priestorových informácií. Prvá časť práce je zameraná na teoretickú stránku poskytovania služieb a programov servermi dostupnými z internetu, fungujúcich na princípoch cloud computing. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou a praktickým testovaním dvoch modelov zberu priestorových dát prostredníctvom mobilných GNSS prijímačov a ďalšieho hardvérového a softvérového vybavenia. Prvý model zberu priestorových dát vychádza z klasickej metódy zberu priestorových dát s využitím softvéru ArcPad vyvinutého spoločnosťou ESRI určeného pre GNSS prijímače. Druhý model zberu priestorových dát využíva softvér TerraFlex vyvinutý spoločnosťou Trimble, ktorý je súčasťou integrovanej cloudovej platformy Trimble InSphere. Záverečná časť obsahuje zhodnotenie a prezentáciu výsledkov analýzy oboch modelov z hľadiska využiteľnosti, náročnosti a výhod aplikovateľných v dennej praxi.
Klíčová slova:Cloud computing, Priestorové dáta, Trimble InSphere, ArcPad, TerraFlex

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně