27. 2. 2020  5:20 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
Autor: Ing. Tomáš Ič
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Peter Ondruš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
Abstrakt:Cieľom tejto práce je zhodnotenie potenciálu využitia cloudových prostriedkov a služieb pre zber a aktualizáciu priestorových informácií. Prvá časť práce je zameraná na teoretickú stránku poskytovania služieb a programov servermi dostupnými z internetu, fungujúcich na princípoch cloud computing. Druhá časť práce sa zaoberá analýzou a praktickým testovaním dvoch modelov zberu priestorových dát prostredníctvom mobilných GNSS prijímačov a ďalšieho hardvérového a softvérového vybavenia. Prvý model zberu priestorových dát vychádza z klasickej metódy zberu priestorových dát s využitím softvéru ArcPad vyvinutého spoločnosťou ESRI určeného pre GNSS prijímače. Druhý model zberu priestorových dát využíva softvér TerraFlex vyvinutý spoločnosťou Trimble, ktorý je súčasťou integrovanej cloudovej platformy Trimble InSphere. Záverečná časť obsahuje zhodnotenie a prezentáciu výsledkov analýzy oboch modelov z hľadiska využiteľnosti, náročnosti a výhod aplikovateľných v dennej praxi.
Kľúčové slová:Cloud computing, Priestorové dáta, Trimble InSphere, ArcPad, TerraFlex

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene