Aug 21, 2019   12:13 p.m. Jana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of cultural heritage's data flow and processes
Written by (author): Ing. Veronika Mišíková
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Mgr. Renata Glaserová Opitzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza dátových tokov a procesov v doméne kultúrneho dedičstva
Summary:Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s problematikou kultúrneho dedičstva a vysvetliť základné pojmy. Ďalej analyzovať dátové zdroje v tejto oblasti a modelovať procesy archeologického výskumu. Na základe tých potom vytvoriť databázu, ktorá zjednoduší a optimalizuje evidenciu dát archeologického výskumu. Následne prepojiť priestorovú databázu s mapovými podkladmi a navrhnúť širšie a efektívnejšie využitie dát spravovaných v doméne kultúrneho dedičstva. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Diplomová práca sa venuje archeologickému výskumu, jeho čiastkovým úkonom a spolupráci orgánov, resp. organizácií pri jeho vykonávaní. Práca rozoberá jednotlivé kroky potrebné pri návrhu a vytvorení databázy. Nasledovné prepojenie priestorovej databázy s mapovým podkladom je vyvrcholením riešenia danej problematiky a diplomovej práce.
Key words:priestorová databáza, kultúrne dedičstvo, archeologický výskum, evidencia dát

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited