27. 2. 2020  6:13 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza dátových tokov a procesov v doméne kultúrneho dedičstva
Autor: Ing. Veronika Mišíková
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Mgr. Renata Glaserová Opitzová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza dátových tokov a procesov v doméne kultúrneho dedičstva
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s problematikou kultúrneho dedičstva a vysvetliť základné pojmy. Ďalej analyzovať dátové zdroje v tejto oblasti a modelovať procesy archeologického výskumu. Na základe tých potom vytvoriť databázu, ktorá zjednoduší a optimalizuje evidenciu dát archeologického výskumu. Následne prepojiť priestorovú databázu s mapovými podkladmi a navrhnúť širšie a efektívnejšie využitie dát spravovaných v doméne kultúrneho dedičstva. Práca je rozdelená do 4 kapitol. Diplomová práca sa venuje archeologickému výskumu, jeho čiastkovým úkonom a spolupráci orgánov, resp. organizácií pri jeho vykonávaní. Práca rozoberá jednotlivé kroky potrebné pri návrhu a vytvorení databázy. Nasledovné prepojenie priestorovej databázy s mapovým podkladom je vyvrcholením riešenia danej problematiky a diplomovej práce.
Kľúčové slová:priestorová databáza, kultúrne dedičstvo, archeologický výskum, evidencia dát

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene