Aug 25, 2019   9:05 a.m. Ľudovít
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assess the potential of terrestrial laser scanning method in the domain of forest protection
Written by (author): Ing. Juraj Horečný
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Rastislav Jakuš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie potenciálu metódy terestrického laserového skenovania v doméne ochrany lesa
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou terestrické laserového skenovania v doméne ochrany lesa. Teoretická časť pojednáva o jednotlivých metódach laserového skenovania. Informuje čitateľa o možných metódach zberu dát v lesníctve. Predkladá problematiku ochrany lesa v lesnom hospodárstve a následnú identifikáciu jednotlivých stromov napadnutých lykožrútom smrekovým po veternej kalamite z mája roku 2014 v Západných Tatrách v lokalite Suchá dolina. Cieľom práce je posúdenie potenciálu metódy terestrického laserového skenovania v doméne ochrany lesa, teda či je možné z mračna bodov vymodelovať objekt na úrovni stromu. Ten svojou vierohodnosťou a presnosťou vstupuje do ďalšieho postupu spracovania. Ďalším postupom spracovania je výpočet solárnej radiácie, ktorá tvorí jednu zo vstupných vrstiev predikčného modelu TANABBO na predikciu výskytu lykožrúta smrekového. Extrakcia geoojektov bola dosiahnutá vhodnou kombináciou otestovaných programov ako Cloud Compare, Fusion, MicroStation. Živé modelovanie geoobjektov lesa spolu s lesnou scenériou bolo realizované v prostredí LumenRT.
Key words:Terestrické laserové skenovanie, Ochrana lesa, Cloud Compare, Solárna radiácia, LumenRT

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited