Aug 26, 2019   9:54 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and realization database for supporting forest protection
Written by (author): Ing. Andrea Suľová
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia databázy na podporu ochrany lesa
Summary:Diplomová práca sa venuje analýze dátových zdrojov v doméne ochrany lesa. Analýza je zameraná na už používané, ale taktiež potenciálne zdroje dát, ktoré by sa mohli využívať v manažmente ochrany lesa pred lykožrútom smrekovým. Následne sa venuje integrácií týchto heterogénnych dátových zdrojov. Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou geodetabázy pre výskumne účely, týkajúce sa pozorovania tranzektov stromov, ktoré sa dôsledkom disturbancie menia. Dáta je potrebné uchovávať vo vhodnej štruktúre, tak aby ich bolo možné integrovať do ďalších systémov (napr. predikčného modelu a pod.). Záver práce je venovaný efektívnemu zberu dát v teréne. Praktické overenie funkčnosti navrhnutej geodatabázy bolo realizované v dvoch softvérových prostrediach ArcPad a TerraSync.
Key words:ArcPad, manažment ochrany lesa, geodatabáza, TerraSync

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited