18. 2. 2020  7:21 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia databázy na podporu ochrany lesa
Autor: Ing. Andrea Suľová
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia databázy na podporu ochrany lesa
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje analýze dátových zdrojov v doméne ochrany lesa. Analýza je zameraná na už používané, ale taktiež potenciálne zdroje dát, ktoré by sa mohli využívať v manažmente ochrany lesa pred lykožrútom smrekovým. Následne sa venuje integrácií týchto heterogénnych dátových zdrojov. Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou geodetabázy pre výskumne účely, týkajúce sa pozorovania tranzektov stromov, ktoré sa dôsledkom disturbancie menia. Dáta je potrebné uchovávať vo vhodnej štruktúre, tak aby ich bolo možné integrovať do ďalších systémov (napr. predikčného modelu a pod.). Záver práce je venovaný efektívnemu zberu dát v teréne. Praktické overenie funkčnosti navrhnutej geodatabázy bolo realizované v dvoch softvérových prostrediach ArcPad a TerraSync.
Kľúčové slová:ArcPad, manažment ochrany lesa, geodatabáza, TerraSync

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene