7. 4. 2020  16:31 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie
Autor: Ing. Martin Ondrišák
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Kristína Daňová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie
Abstrakt:Bc. Martin Ondrišák: Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra geodetických základov. Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava, 2019. 45 strán. Diplomová práca sa zaoberá vývinom nástroja na výpočet solárnej radiácie. Vývin nástroja prebieha v softvérovom prostredí Spyder v jazyku Python. Vstupné dáta predstavujú mračno bodov - porastová stena. Cieľom práce je z mračna bodov získať pravidelný 3D grid, ktorý je použitý pri výpočte osvetlenia jednotlivých bodov 3D gridu v rôznych časových intervaloch. Mračno bodov je v súradnicovom systéme S-JTSK a výšky sú vo výškovom systéme BpV. Výpočet osvetlenia 3D gridu spočíva v rotácii súradníc tak, aby os X smerovala do severného bodu a os Z smerovala do Slnka. Po vypočítaní nových súradníc je pridelený index osvetlenia bodom s najvyššími výškami Z. Práca sa zaoberá optimalizáciou programu, a to hlavne zaokrúhlením transformovaných súradníc a nastaveniu optimálneho kroku cyklu. Výsledkom programu je 7 výstupov, pričom 5 je vo forme point gridu a 2 vo forme rastra, ktoré je možné použiť ako vstup pre štatistické a GIS programy.
Kľúčové slová:porastová stena, výpočet solárnej radiácie, Python, mračno bodov, voxel, transformácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene