Aug 19, 2019   3:08 p.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and implementation of online solution for data providing in land management
Written by (author): Ing. Milica Aleksić
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Sleziak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
Summary:Projekt komasácie sa zameriava na usporiadanie pozemkov v rámci konkrétneho katastrálneho územia. Ide o komplexný a dlhodobý proces, pri ktorom sa hlavne rieši rozdrobenosť pozemkov, resp. vlastníctva. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť dátový model a pripraviť ho na použitie v projekte komasácie s cieľom realizovania priestorovej databázy. Ďalším krokom bola realizácia dopytov, ktoré slúžia na odhalovanie možných hrubých chýb pri poloautomatizovanom procese sceľovania pozemkov. V rámci online riešenia a poskytovania priestorových dát koncovým používateľom je navrhnuté používateľské prostredie a jednoduché dopyty, ktoré umožňujú neustále informovať účastníkov komasácie o stave parciel, ktoré vlastnia. Prvá časť diplomovej práce bola riešená použitím objektovo relačného databázového systému PostgreSQL s rozšírením PostGIS, kde sú navrhnuté dopyty. Vizualizácia katastrálného územia bola spravená použitím open-source programu QGIS. Druhá časť a používateľské online riešenie bolo vytvorené s použitím programovacieho jazyka R a balíčkom Shiny.
Key words:Komasácia, GIS, PostgreSQL, QGIS, RStudio, Shiny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited