18. 2. 2020  7:39 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
Autor: Ing. Milica Aleksić
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Patrik Sleziak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
Abstrakt:Projekt komasácie sa zameriava na usporiadanie pozemkov v rámci konkrétneho katastrálneho územia. Ide o komplexný a dlhodobý proces, pri ktorom sa hlavne rieši rozdrobenosť pozemkov, resp. vlastníctva. Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť dátový model a pripraviť ho na použitie v projekte komasácie s cieľom realizovania priestorovej databázy. Ďalším krokom bola realizácia dopytov, ktoré slúžia na odhalovanie možných hrubých chýb pri poloautomatizovanom procese sceľovania pozemkov. V rámci online riešenia a poskytovania priestorových dát koncovým používateľom je navrhnuté používateľské prostredie a jednoduché dopyty, ktoré umožňujú neustále informovať účastníkov komasácie o stave parciel, ktoré vlastnia. Prvá časť diplomovej práce bola riešená použitím objektovo relačného databázového systému PostgreSQL s rozšírením PostGIS, kde sú navrhnuté dopyty. Vizualizácia katastrálného územia bola spravená použitím open-source programu QGIS. Druhá časť a používateľské online riešenie bolo vytvorené s použitím programovacieho jazyka R a balíčkom Shiny.
Kľúčové slová:Komasácia, GIS, PostgreSQL, QGIS, RStudio, Shiny

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene