18. 2. 2020  7:50 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letísk
Autor: Ondrej Gabčo
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Ján Gallo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letísk
Abstrakt:GABČO, Ondrej: Návrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letísk. – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná Fakulta; Katedra geodetických základov. – Vedúca bakalárskej práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.– Bratislava: SvF STU, 2018, 33s. Cieľom záverečnej práce bolo navrhnúť novú štruktúru databázy podľa najnovších požiadaviek ICAO Vytvorená štruktúra databázy má byť podkladom pri tvorbe národných produktov pre civilné letectvo. Práca je rozdelená do 6 kapitol. Obsahuje 1 tabuľku, 5 obrázkov a 1 prílohu. Prvá kapitola je venovaná svetovým organizáciám zastrešujúcim oblasť riadenia civilnej letovej prevádzky a aktuálnemu stavu na Slovensku. V ďalšej časti sa charakterizuje cieľ bakalárskej práce. Tretia kapitola sa zaoberá analýzou modelu AMXM a jeho implementáciou do národných podmienok poskytovania leteckých informácií. V nasledujúcej kapitole riešime návrh objektov podľa databázy AMDB. Piata kapitola sa venuje zberu a spracovaniu priestorových dát pre AMDB. Na záver práce je uvedené zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Výsledkom riešenia danej problematiky je návrh novej štruktúry databázy malých letísk s VFR implementáciou najnovších požiadaviek štandardov ICAO vyjadrených modelom AMXM reprezentovaným AMDB.
Kľúčové slová:Databáza letísk, Letecká informačná príručka, AMXM, AMDB, ICAO, Eurocontrol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene