18. 2. 2020  7:44 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
Autor: Bc. Matúš Bodnárik
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
Abstrakt:Bodnárik, Matúš : Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy. Bakalárska práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra Geodetických základov. Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD., Bratislava SvF STU, 2018, 26 strán a 9 príloh Bakalárska práca sa orientuje na realizáciu dátového modelu obecného cintorína v Jure nad Hronom. V našej obci sa zapisovali pozostalí iba ručne. Evidencia platenia daní za hrob alebo hrobové miesto sa stávala neprehľadnou. Preto som navrhol vytvorenie dátového modelu v programe QGIS (Quantum GIS), ktorý by uľahčil prácu miestnym úradníčkam. Na zber dát som použil software TerraFlex od firmy Trimble, kde som z každého hrobu prepísal meno, priezvisko, počet pozostalých, rok narodenia a rok úmrtia. Taktiež som vytvoril nástroj pre uľahčenie vyhľadávania poplatníka k danému roku a polohopisnú mapu na ktorej sa zobrazia všetky hroby s označením sektoru a čísla hrobu. Táto mapa bude umiestnená pri novom projekte v miestnom cintoríne.
Kľúčové slová:TerraFlex, dátový model, cintorín, hrob, hrobové miesto, QGIS, Trimble

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene