14. 7. 2020  8:01 Kamil
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (roz. Chalachanová)
Identifikační číslo: 4051
Univerzitní e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty
     
          
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov
Autor:
Pracoviště: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémov
Abstrakt:V práci sa zameriame na praktické využitie fotogrametrie, kedy pomocou technologických výdobytkov dnešnej doby realizujeme experiment. Cieľom experimentu bude vyhotoviť 3D model skalného útvaru, ktorý bude využiteľný pre analyzovanie a vyznačenie horolezeckých trás na skalnom útvare. Spracovanie modelu môže výrazne pomôcť s voľbou výstupu, ako aj interakciou horolezca so skalným útvarom. Naprieč kapitolami sa dostaneme od základného princípu zberu dát až po výslednú implementáciu 3D modelu. Detailne sa pozrieme na metodiky zberu údajov, konkrétne spracovania v jednotlivých softvéroch, ako aj zhodnotenie kvality získaných výsledkov. Fotogrametria nám dáva pri súčasnom trende digitalizácie obrovské portfólio možností, ako pracovať s veľkým objemom kvalitných dát. Cieľom práce je overenie možnosti implementácie fotogrametricky získaných dát v prostredí CAD systémov na účely identifikácie, vizualizácie a následnej podpory analýzy lezeckých ciest.
Klíčová slova:
horolezectvo, CAD systémy, fotogrametria, modelovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně