18. 2. 2020  7:47 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
Autor: Ing. Tomáš Ič
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
Abstrakt:Cieľom tejto práce je porovnanie dostupných nástrojov, ktoré umožňujú výpočet fraktálnej dimenzie metódou box-counting na geopriestorových dátach, s klasickými metódami určovania členitosti povrchov. V prvej časti sa práca zameriava na teoretickú stránku danej problematiky týkajúcej sa fraktálnej geometrie. Práca sa tu podrobnejšie zaoberá metódou box-counting, predovšetkým v 3D priestore. Druhá časť teórie je orientovaná na alternatívne spôsoby určovania členitosti fraktálnych povrchov (Zemským povrch). V ďalšej časti práce sa vykonáva praktické testovanie dostupných nástrojov počítajúcich fraktálnu dimenziu 3D objektov metódou box-counting. Zámerom je analyzovať zhodu vypočítanej fraktálnej dimenzie s reálnou interpretáciou členitosti geopovrchov. Analýze sú podrobené voľne dostupné, open-sources, ale aj komerčné programy. V ďalšej časti sa práca sústredí na vývoj nového, lepšieho nástroja, ktorý bude poskytovať presnejšie výsledky výpočtu fraktálnej dimenzie. Na záver je v práci uskutočnené celkové zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a nadväznosť tejto problematiky na praktické aplikácie a implementácie v geografických informačných systémoch.
Kľúčové slová:Fraktálna dimenzia, Box-counting, Členitosť povrchov, 3D povrch, GIS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene