Aug 19, 2019   2:25 a.m. Lýdia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Restructuring and processing of spatial data for the solar radiation calculation
Written by (author): Dominik Sova
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Fencík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Reštrukturalizácia a spracovanie priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Summary:SOVA, Dominik: Reštrukturalizácia a spracovanie priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta; Katedra geodetických základov. Vedúca bakalárskej práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava, 2019. Počet strán: 31. Práca sa zameriava na štúdium metód výpočtu solárnej radiáce na základe digitálneho modelovania geoobjektov z mračna bodov v prostredí CAD systémov. Primárne som sa v tejto práci zameral na prácu s programom OpenRoads Designer od firmy Bentley. Tento pomerne nový program má vďaka širokej škále nástrojov veľké uplatnenie v GIS aplikáciách. Pre naše potreby výpočtu solárnej radiácie tento program ponúka dostatočné softvérové nástroje na zrealizovanie tejto analýzy. Výsledkom práce je digitálna mapa reliéfu ktorý reprezentuje solárnu analýzu vykonanú na záujmovom území ktorého podkladom bolo mračno bodov z laserového skanovania. Solárna analýza nám deklaruje intenzitu slnečného svetla na danom teréne v zadanom časovom intervale.
Key words:Solárna analýzy, OpenRoads Designer, Bentley, CAD systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited