17. 2. 2020  13:22 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Reštrukturalizácia a spracovanie priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Autor: Dominik Sova
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Fencík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Reštrukturalizácia a spracovanie priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Abstrakt:SOVA, Dominik: Reštrukturalizácia a spracovanie priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie. [Bakalárska práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta; Katedra geodetických základov. Vedúca bakalárskej práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava, 2019. Počet strán: 31. Práca sa zameriava na štúdium metód výpočtu solárnej radiáce na základe digitálneho modelovania geoobjektov z mračna bodov v prostredí CAD systémov. Primárne som sa v tejto práci zameral na prácu s programom OpenRoads Designer od firmy Bentley. Tento pomerne nový program má vďaka širokej škále nástrojov veľké uplatnenie v GIS aplikáciách. Pre naše potreby výpočtu solárnej radiácie tento program ponúka dostatočné softvérové nástroje na zrealizovanie tejto analýzy. Výsledkom práce je digitálna mapa reliéfu ktorý reprezentuje solárnu analýzu vykonanú na záujmovom území ktorého podkladom bolo mračno bodov z laserového skanovania. Solárna analýza nám deklaruje intenzitu slnečného svetla na danom teréne v zadanom časovom intervale.
Kľúčové slová:Solárna analýzy, OpenRoads Designer, Bentley, CAD systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene