27. 2. 2020  6:11 Alexander
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba používateľskej aplikácie na podklade Základnej bázy geografického informačného systému
Autor: Ing. Tomáš Sopóci
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Mgr. Martin Horečný
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba používateľskej aplikácie na podklade Základnej bázy geografického informačného systému
Abstrakt:V úvode práce sme sa oboznámili s teóriou modelovania priestorovej reality, popísali sme jednotlivé metódy reprezentácie geoobjektov a priestorové analýzy využívané v GIS, kde sme sa bližšie zamerali na sieťové analýzy. V ďalšej časti práce sme upresnili funkciu ZB GIS, popísali členenie informačného systému verejnej správy, legislatívu a medzirezortnú koordináciu. Keďže sme pri plnení úlohy diplomovej práce používali objekty ZB GIS , oboznámili sme sa s štruktúrou a tvorbou katalógu objektov ZB GIS. V Praktickej časti sme sa zaoberali tvorbou aplikácie Senec. Priebeh tvorby pozostával zo 4 základných etáp, pre ktoré platí, že sa opierajú o výsledky dosiahnuté v predošlej etape. Prvou etapou je definovanie objektov, v ktorej bol vytvorený konceptuálny model, popisujúci potrebné objekty pre tvorbu aplikácie. Následne boli určené potrebné atribúty, ktoré boli zapísané do katalógu objektov Senec. V nasledujúcej etape bola vykonaná topologická kontrola dát tak, aby boli vhodné pre tvorbu vektorového modelu. Vektorový model, vytvorený v tretej etape, určuje pomocou vytvorených atribútov prejazd sieťou. Po vytvorení vektorového modelu je aplikácia Senec pripravená na využívanie, čo bolo demonštrované realizáciou sieťových analýz nájdenia najlepšej a optimálnej cesty.
Kľúčové slová:aplikácia, ZB GIS, sieťové analýzy


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene