Aug 24, 2019   0:25 a.m. Bartolomej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Spatial analysis in the web environment
Written by (author): Ing. Eva Stopková, PhD.
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Martin Mikuš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Priestorové analýzy vo webovom prostredí
Summary:Predmetom skúmania tejto diplomovej práce sú možnosti priestorových analýz vo webovom prostredí. Web poskytuje široké možnosti, ako spravovať, skladovať, zdieľať alebo spracovávať geodáta. Cieľom bolo vytvoriť webovú aplikáciu na publikovanie archeologických geodát spolu s nástrojmi na vykonanie priestorových analýz. Teoretická stať obsahuje prehľad rôznych dátových štruktúr ako abstrakcií reality, snaží sa priblížiť základné princípy analytických funkcií a pojednáva o publikovaní geodát na internete, čo zahŕňa poznatky o štandardoch a spoločnostiach, ktorými sú vyvíjané, tiež princípy a príklady webových služieb, ktoré pracujú s geodátami. Praktické riešenie vedie čitateľa procesom vytvárania webovej aplikácie, ktorá ponúka geodáta na prehliadanie vo forme interaktívnej mapy a zároveň umožňuje vykonať priestorové analýzy s možným použitím v archeologickom výskume.
Key words:priestorová analýza, webové služby, publikácia priestorových dát

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited