17. 2. 2020  14:56 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Priestorové analýzy vo webovom prostredí
Autor: Ing. Eva Stopková, PhD.
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Martin Mikuš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Priestorové analýzy vo webovom prostredí
Abstrakt:Predmetom skúmania tejto diplomovej práce sú možnosti priestorových analýz vo webovom prostredí. Web poskytuje široké možnosti, ako spravovať, skladovať, zdieľať alebo spracovávať geodáta. Cieľom bolo vytvoriť webovú aplikáciu na publikovanie archeologických geodát spolu s nástrojmi na vykonanie priestorových analýz. Teoretická stať obsahuje prehľad rôznych dátových štruktúr ako abstrakcií reality, snaží sa priblížiť základné princípy analytických funkcií a pojednáva o publikovaní geodát na internete, čo zahŕňa poznatky o štandardoch a spoločnostiach, ktorými sú vyvíjané, tiež princípy a príklady webových služieb, ktoré pracujú s geodátami. Praktické riešenie vedie čitateľa procesom vytvárania webovej aplikácie, ktorá ponúka geodáta na prehliadanie vo forme interaktívnej mapy a zároveň umožňuje vykonať priestorové analýzy s možným použitím v archeologickom výskume.
Kľúčové slová:priestorová analýza, webové služby, publikácia priestorových dát

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene