Aug 26, 2019   9:08 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Listen design and implementation of geographic information system of urban roads
Written by (author): Ing. Martin Majdan, PhD.
Department: Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Villim
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a implementácia geografického informačného systému na správu mestských komunikácií
Summary:Cieľom tejto práce je podieľať sa na vytvorení GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA SPRÁVU CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ MESTA ULAANBAATAR. Mojou úlohou je analyzovať požiadavky používateľa, a na základe analýzy požiadaviek používateľa navrhnúť dátový model na správu mestských komunikácií so zohľadnením regionálnych špecifík modelovanej oblasti a s ohľadom na ďalšie potenciálne parametre orientované na budúci rozvoj cestnej siete. Na základe návrhu vhodného dátového modelu vytvoriť databázu pre uzlový lokalizačný systém tak, aby bola jednoduchá implementácia existujúcich dát, ktoré aktuálne spravuje magistrát mesta. Z Metodológie na podporu rozhodovania pri správe mestských komunikácií v Ulaanbaatare vybrať potrebné atribúty, ktoré musí databáza obsahovať. Súčasne je mojou úlohou reštrukturalizovať priestorové dáta vzťahujúce sa k infraštruktúre cestných komunikácií. Takto vytvorenú infraštruktúru cestných komunikácií prepojiť s vytvorenou databázou a vytvoriť tak základ pre Geografický Informačný systém na správu mestských komunikácií.
Key words:databáza, geografický informačný systém, uzlový lokalizačný systém

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited