17. 2. 2020  14:41 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a implementácia geografického informačného systému na správu mestských komunikácií
Autor: Ing. Martin Majdan, PhD.
Pracovisko: Katedra geodetických základov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Villim
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia geografického informačného systému na správu mestských komunikácií
Abstrakt:Cieľom tejto práce je podieľať sa na vytvorení GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA SPRÁVU CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ MESTA ULAANBAATAR. Mojou úlohou je analyzovať požiadavky používateľa, a na základe analýzy požiadaviek používateľa navrhnúť dátový model na správu mestských komunikácií so zohľadnením regionálnych špecifík modelovanej oblasti a s ohľadom na ďalšie potenciálne parametre orientované na budúci rozvoj cestnej siete. Na základe návrhu vhodného dátového modelu vytvoriť databázu pre uzlový lokalizačný systém tak, aby bola jednoduchá implementácia existujúcich dát, ktoré aktuálne spravuje magistrát mesta. Z Metodológie na podporu rozhodovania pri správe mestských komunikácií v Ulaanbaatare vybrať potrebné atribúty, ktoré musí databáza obsahovať. Súčasne je mojou úlohou reštrukturalizovať priestorové dáta vzťahujúce sa k infraštruktúre cestných komunikácií. Takto vytvorenú infraštruktúru cestných komunikácií prepojiť s vytvorenou databázou a vytvoriť tak základ pre Geografický Informačný systém na správu mestských komunikácií.
Kľúčové slová:databáza, geografický informačný systém, uzlový lokalizačný systém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene