25. 2. 2020  23:24 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IČ, T. -- FAIXOVÁ CHALACHANOVÁ, J. Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
Anglický názov: Fractal dimension versus traditional methods for determining the geoobjects roughness
Český názov:
Autor: Ing. Tomáš Ič
Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD.
Pracovisko: Katedra geodetických základov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Fractal dimension, Členitosť povrchov, 3D surface, GIS, Box-counting, 3D povrch, Roughness of surfaces, Fraktálna dimenzia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tomáš Ič
Posledná zmena: 08.06.2019 22:23 (Import dát z knižnice)