24. 8. 2019  15:09 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Identifikačné číslo: 4055
Univerzitný e-mail: robert.cunderlik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bezmriežkové metódy na riešenie okrajových úloh v geodézii
Autor: Ing. Peter Dobňak
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Oponent:Ing. Zuzana Minarechová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bezmriežkové metódy na riešenie okrajových úloh v geodézii
Abstrakt:V tejto diplomovej práci sa usilujeme riešiť geodetické okrajové úlohy v 3D pomocou bezmriežkových metód, ako sú metóda fundamentálnych riešení a singulárna okrajová metóda. Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie vlastných programov v programovacom jazyku C s využitím paralelnej distribúcie výpočtov v prostredí MPI. Navrhnuté modely budú aplikované na určovanie tiažového poľa Zeme. Budú nás zaujímať vlastnosti a efektivita jednotlivých metód. Na dosiahnutie vyššieho stupňa rozlíšenia navrhneme vhodný algoritmus na redukovanie vplyvu vzdialených zón. Nakoniec ukážeme využitie týchto metód na reálnych geodetických dátach.
Kľúčové slová:Metóda fundamentálnych riešení, Singulárna okrajová metóda, Okrajová úloha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene