24. 8. 2019  7:08 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Identifikačné číslo: 4055
Univerzitný e-mail: robert.cunderlik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Filtrácia geodetických dát na povrchu Zeme pomocou nelineárnych difúznych rovníc
Autor: Ing. Martin Tunega
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Filtrácia geodetických dát na povrchu Zeme pomocou nelineárnych difúznych rovníc
Abstrakt:V bakalárskej práci je vybudovaná metóda konečných objemov na numerické riešenie parabolických parciálnych diferenciálnych rovníc na uzavretých plochách. Hlavná myšlienka je založená na aproximácii plochy, v našom prípade povrchu Zeme, konečným počtom trojuholníkov, pomocou ktorých je zostrojený systém konečných objemov. S využitím Greenovej vety pre Laplace-Beltramiho operátor je zadefinovaná slabá formulácia difúznej rovnice na konečnom objeme. Numerickou aproximáciou slabej formulácie dostaneme lineárny systém rovníc pre hodnoty riešenia na jednotlivých konečných objemoch, ktorý dokážeme efektívne vyriešiť SOR metódou. Riešenie je rozšírené na nelineárny Perona-Malikov model a sú prezentované výsledky filtrácie šumu z reálnych geodetických dát. Obidva modely sú naprogramované v jazyku C.
Kľúčové slová:metóda konečných objemov, nelineárne parciálne diferenciálne rovnice, spracovanie geodetických údajov


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene