23. 8. 2019  4:14 Filip
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Identifikačné číslo: 4055
Univerzitný e-mail: robert.cunderlik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riešenie úloh teórie potenciálu s okrajovou podmienkou pre šikmú deriváciu
Autor: Ing. Róbert Špir, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riešenie úloh teórie potenciálu s okrajovou podmienkou pre šikmú deriváciu
Abstrakt:Bakalárska práca je zameraná na riešenie úlohy teórie potenciálu s okrajovou pod-mienkou pre šikmú deriváciu a vplyv príspevkov tangenciálnych zložiek šikmej derivácie na výsledok úlohy. Numerické riešenie tejto úlohy sme odvodili metódou okrajových prvkov. Nakoniec sme realizovali numerický výpočet tejto geodetickej okrajovej úlohy počítačovým programom a výsledky sme porovnali s výpočtom so zanedbaním tangenciálnych zložiek šikmej derivácie ako aj s modelom EGM2008. Porovnaním sa zistilo, že má zmysel uvažovať aj tieto príspevky tangenciálnych zložiek šikmej derivácie. Príspevok nadobúdal v extrémne členitom teréne (Andy, Himaláje) hodnoty až 0,3 GPU, čo pri určovaní priebehu geoidu s centimetrovou presnosťou predstavuje pomerne výrazný príspevok 30 centimetrov.
Kľúčové slová:šikmá derivácia, teória potenciálu, okrajová úloha, metóda okrajových prvkov


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene