24. 8. 2019  15:43 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Identifikačné číslo: 4055
Univerzitný e-mail: robert.cunderlik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Riešenie geodetických okrajových úloh metódou okrajových prvkov
Autor: Ing. Róbert Špir, PhD.
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riešenie geodetických okrajových úloh metódou okrajových prvkov
Abstrakt:V tejto práci sme sa zamerali na numerické riešenie geodetickej okrajovej úlohy pre poruchový potenciál s okrajovou podmienkou v tvare šikmej derivácie metódou okrajových prvkov. Najprv sme odvodili numerické riešenie priamou integrálnou formuláciou metódy okrajových prvkov, na základe ktorého sme vytvorili výpočtový program v jazyku C. Následne sme otestovali presnosť vytvoreného programu s využitím kvadratických a lineárnych aproximačných funkcií a tiež s analytickým riešením singulárnych elementov alebo transformáciou na polárne súradnice a následnou numerickou kvadratúrou. Výpočtový program sme aplikovali na riešenie geodetickej úlohy s reálnymi vstupnými dátami. Pre veľký rozsah úlohy bol program paralelizovaný pomocou rozhrania MPI a na zníženie pamäťových nárokov bola aplikovaná metóda eliminácie vplyvu vzdialených zón. Problém šikmej derivácie sme riešili iteratívnym spôsobom riešením Neumannovej okrajovej úlohy. Veľkosť normálovej derivácie sme iteratívne určovali pomocou príspevku tangenciálnych zložiek gradientu poruchového potenciálu vypočítaných z riešenia v predchádzajúcom kroku. Výsledný poruchový potenciál získaný naším výpočtom sme nakoniec porovnali s globálnym geopotenciálnym modelom EGM2008.
Kľúčové slová:jazyk c, geodetická okrajová úloha, metóda okrajových prvkov, šikmá derivácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene