22. 8. 2019  2:17 Tichomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Identifikačné číslo: 4055
Univerzitný e-mail: robert.cunderlik [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Numerické riešenie difúznych rovníc na plochách a jeho aplikácia v geodézii
Autor: Ing. Peter Dobňak
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: Ing. Róbert Čunderlík, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Angela Handlovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Numerické riešenie difúznych rovníc na plochách a jeho aplikácia v geodézii
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa usilujeme numericky riešiť parciálne diferenciálne rovnice difúzie na uzavretých plochách pomocou metódy konečných objemov. Zemský povrch je aproximovaný guľovou sférou, ktorú diskretizujeme pomocou konečného počtu trojuholníkov, ktoré využijeme na zostrojenie systému konečných objemov. Pre jednotlivé konečné objemy zostrojíme slabú formuláciu difúznej parciálnej diferenciálnej rovnice a numerickou aproximáciou zostavíme systém lineárnych rovníc, ktoré vyriešime iteračnou metódou SOR. Riešenie potom rozšírime pre Perona-Malikov model, model pohybu riadeného strednou krivosťou a geodetický pohyb riadený strednou krivosťou. Všetky tieto modely naprogramujeme v programovacom jazyku C.
Kľúčové slová:difúzna rovnica, numerická aproximácia, konečný objem

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene