Jun 19, 2019   1:52 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Lenhardt
Identification number: 4071
University e-mail: qlenhardt [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Magdaléna Andrisková
Návrh opatrení na zlepšenie využívania kompetenčného modelu v Holcim (Slovensko), a.s.
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mariana Babaštová
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v Slovenské elektrárne, a.s., závod Elektrárne Nováky
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Babničová
Návrh využitia benchmarkingu v rámci inovačného procesu v Železiarne Podbrezová, a. s.
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Balaj
Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej stratégie v Trens, a.s. Trenčín
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Júlia Barátová
Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej komunikácie v Barbot Slovakia, s.r.o. Brezno
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bondra
Návrh aplikácie metódy PERT v časovom plánovaní projektov v TERMOPA, s.r.o.
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Čóriová
Návrh zdokonalenia podnikovej kultúry v Faurecia Slovakia s.r.o., Hlohovec
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Dadík
Návrh opatrení na zlepšenie systému komunikácie v EURO PUMPS TECH, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karol Furinda
Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej komunikácie v EDEL VENT, s.r.o. Levice
June 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Grimeková
Návrh opatrení pre rozvoj marketingovej komunikácie v Lindner Mobilier, s.r.o. Madunice
June 2007Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Hudáková
Návrh využitia myšlienkových máp ako predpokladu pre zefektívnenie manažérskych funkcií v PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Janso
Návrh využitia CRM v prostredí spoločnosti Chirana T. Injecta, a.s. Stará Turá
May 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Jantošovičová
Návrh opatrení na zdokonalenie organizačnej štruktúry riadenia v NES Nová Dubnica, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomila Kováčová
Návrh opatrení pre rozvoj výskumu trhu v SPP, a.s. Bratislava
June 2007Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marianna Ondrušeková
Návrh využitia výskumu trhu v DIOS Slovakia, s. r. o.
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Orlíková
Návrh integrácie manažmentu kvality, environmentálneho manažmentu a BOZP v Dr. Oetker, spol. s r.o.
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Petovský
Návrh zdokonalenia systému plánovania ľudských zdrojov v ZF SACHS Slovakia, a.s. Trnava
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Csaba Plankó
Návrh zvýšenia efektivity marketingovej komunikácie v Mediterran Slovakia, s. r. o.
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šimon Pristáč
Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v SOFER s. r. o.
May 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Prokopová
Návrh rozvoja marketingovej stratégie v SLOVRIA SLOVAKIA, a.s.
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Noémi Rumanová
Návrh využitia marketingového mixu v S&S SUCHARDA, s. r. o.
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Švantnerová
Aplikácia metódy FMEA na vybranom výrobku v KABELSCHLEPP – SYSTEMTECHNIK, spol. s r. o.
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiana Uherčíková
Návrh zdokonalenia organizačnej štruktúry riadenia v KNOTTspol. s r. o. Modra
May 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Vanek
Návrh opatrení pre využitie výsledkov SWOT analýzy vo vybranej prevádzke Slovnaft, a.s.
June 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress