7. 12. 2019  2:01 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Identifikačné číslo: 4116
Univerzitný e-mail: qpavlenda [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh metodiky uplatňovania vedomostného manažmentu v inovačných procesoch
Autor: Ing. Pavel Pavlenda, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Proposal of methodology for knowledge management application in innovation processes
Abstrakt:The first chapter, the theoretical part of the work is based on scientific analysis and assessment of scientific articles and analysis in the field of innovation and knowledge management. It includes definitions of basic terms, such as innovation, creativity, innovation process, innovation stimulators. The second chapter contains the main objective of the work, goals and a set of 12 research hypotheses. The third chapter contains an analysis, where the verification of research hypotheses was evaluated by quantitative questionnaire survey. Obtained data was used for verification of the statistical hypotheses. The fourth chapter includes the design and methodology. The methodology consists of a model of the innovation ecosystem, elements of the innovation system and tools of innovative ecosystem. Included in the methodology are also control questions in order to determine levels of application knowledge management in innovation processes. Fifth and final chapter focuses on the design and evaluation of research methodology in terms of contribution to the theory, practice and education.
Kľúčové slová:innovation, innovation process, knowledge management

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene