10. 12. 2019  18:21 Radúz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identifikační číslo: 411
Univerzitní e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Autobusová stanica (Mlynské Nivy, Bratislava)
Autor: Ing. arch. Mária Molnárová
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Milan Škorupa
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Autobusová stanica (Mlynské Nivy, Bratislava)
Abstrakt:Zadanie Diplomovej práce je Autobusová Stanica, ktorá sa nachádza na ulici Mlynské nivy v mestskej časti Ružinov v Bratislave. Riešený pozemok susedí s obytnou zónou, administratívnou zónou, polyfunkčnou zónou a s areálom bývalej cvernovej továrne. V úzkej spätosti s pozemkom je plánovaná rozsiahla výstavba polyfunkčného rozšírenia centra mesta. Pri návrhu autobusovej stanice som sa snažila rešpektovať okolitú zástavbu. Hmota sa odvíja od urbanistickej kompozície a hlavných dopravných ťahov. Objem objektu je rozdelený na funkčné celky. Budova zastrešuje jednu hlavnú a tri vedľajšie funkcie. V prvom rade slúži ako autobusová stanica, nad ktorou sa nachádza nákupné centrum, ktoré je doplnené o plochu trhoviska. V druhom podzemnom podlaží sa nachádza podzemné parkovanie. Prevádzka autobusovej stanice sa nachádza v parteri a v prvom podzemnom podlaží. Nákupné centrum v prvom až treťom nadzemnom podlaží a plocha trhoviska je vyhradená v parteri. Trhovisko je rozdelené na dve časti. Jednu s možnosťou uzatvárania a druhú otvorenú, prestrešenú vyššími podlažiami. Hlavným cieľom Diplomovej práce bolo navrhnúť budovu, ktorá využíva všetky výhody lokality a správnym usporiadaním a prevádzkou funkcií odstráni súčasné problémy.
Klíčová slova:Autobusová Stanica, Mlynské Nivy, Bratislava, nákupné centrum, trhovisko

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně