22. 2. 2020  8:27 Etela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identifikační číslo: 411
Univerzitní e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Priestor pre kultúru - Kultúra pre priestor- Trenčín
Autor: Ing. arch. Katarína Kandráčová
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Juraj HANTABÁL
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Priestor pre kultúru - Kultúra pre priestor- Trenčín
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce na tému Priestor pre kultúru-Kultúra pre priestor, bolo reagovať na zmeny dejúce sa v centre mesta Trenčín, a to hlavne preložením železničnej trate v centre mesta a vytvorením priestoru pre rozvoj kultúry. Ďalším krokom bolo navrhnúť viacúčelový kultúrny komplex, ponúkajúci širokú škálu voľnočasových aktivít s kultúrnym zameraním, predstavujúci dôležitý spojovací bod komunity, ako na mestskej, tak aj na regionálnej úrovni. Navrhovaný objekt víta návštevníkov svojimi možnosťami, poskytujúcimi priestory na stretávanie ľudí, rozvíjanie kreatívneho ducha či aktívne zapojenie sa do kultúrneho spoločenstva. Budova ponúka možnosť objavovania svojich schopností a talentu všetkým milovníkom kultúry. Hlavným princípom pri navrhovaní bola flexibilita vnútorných priestorov, ponúkajúca priestory pre najrôznejšie kultúrne aktivity. Súčasťou budovy je malé divadlo, multifunkčná sála, využiteľná na divadelné predstavenia, koncerty, stretnutia, tanečné vystúpenia a mnoho iných aktivít. Okrem toho sa tu nachádzajú aj výstavné priestory vo veľmi príťažlivom premostení ponad rieku Váh s výhľadom na Trenčiansky hrad a rieku, prednášková sála, a priestory na rozvíjanie kreativity, ako napríklad kresliarne, modelovne, tanečné štúdio, nahrávacie štúdio, učebne hudby atď. Hlavnou myšlienkou návrhu bolo maximálne využiť potenciál miesta, s priamym kontaktom s riekou Váh, s krásnym vizuálnym výhľadom na hrad a historické centrum mesta a prispôsobiť tvar navrhovanej budovy najdôležitejším výhľadom.
Klíčová slova:Kultúra, Priestor, Trenčín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně