28. 1. 2020  16:39 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identifikační číslo: 411
Univerzitní e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:STARY most s NOVOU funkciou_Trenčín
Autor: Ing. arch. Jana Nagyová
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Martin Beďatš
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:STARY most s NOVOU funkciou_Trenčín
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť most pre obyvateľov Trenčína a návštevníkov mesta, kde sa pôvodne železničný most pretransformuje na pobytový most výlučne pre peších a cyklistov. V urbanistickom koncepte tvorí most dôležitý komunikačný bod prepájajúci oba brehy Váhu a ponúka nové verejné priestory rôzneho využitia. Súčasťou urbánneho konceptu je zachovanie pôvodnej železničnej trate a jej napojenie na novonavrhovanú Chynoranskú trať. Pomocou upravených vozňov je možné aplikovať nové funkcie alebo rozšíriť jestvujúce (trhy, festivaly). Koncepcia ponúka celoročné voľnočasové aktivity nielen v interiéri alebo v spojení s prírodou, ale aj výhliadku na Trenčiansky hrad, mesto a okolie. Kedže je most súčasťou navrhovanej Vážskej vodnej cesty, no svojim konštrukčným riešením nespĺňal výškový gabarit plavebného koridoru, rozhodla som sa túto časť mosta nahradiť zdvíhacou lávkou s oceľovou nosnou konštrukciou, ktorá svojim zdvihnutím umožní bezpečné preplávanie lodí. Ekologický aspekt konceptu bol neoddeliteľnou súčasťou už v počiatočných fázach návrhu. Prvým impulzom bol urbanistický koncept, kde most tvorí hlavný komunikačný bod “Zeleného” pásu. Situovanie pobytovej časti mosta nad tzv. vtáčim ostrovom bol ďaľším predpokladom pre takéto riešenie. Po celej dĺžke mosta sú navrhnuté zelené plochy, kvetináče s popínavými rastlinami prechádzajúce všetkými úrovňami mosta, možnosť umiestnenia hydroponickej fasády.
Klíčová slova:most, vyhliadka, trenčín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně