Dec 14, 2019   7:20 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identification number: 411
University e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Integrated fire and rescue station
Written by (author): Ing. arch. Veronika Paľová
Department: Institute of Public Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Andrej Olah
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Integrovaná hasičská a záchranná stanica
Summary: Zadaním diplomovej práce bolo vypracovanie návrhu objektu hasičskej stanice typu V v lokalite situovanej v Devínskej Novej Vsi v areáli Ministerstva vnútra. Hlavná myšlienka návrhu sa odvíjala od nevyhnutnej jednoduchosti a logickosti prevádzky daného druhu stavby. Hasičská stanica ako typologický druh podlieha množstvu stanovených špecifických požiadaviek, ktoré bolo potrebné spočiatku spoznať a následne zakomponovať do návrhu. Budova ponúka členom hasičského zboru okrem príjemného pracovného zázemia aj viacero doplnkových priestorov na uskutočňovanie rôznych pohybových a oddychových aktivít. Cieľom návrhu bolo symbolicky odprezentovať nové trendy a súčasné ponímanie tejto architektonickej typológie a jej pretvorenie do hmoty vhodnej k danej lokalite.
Key words:jednoduchosť, funkčnosť, integrovaná hasičská a záchranná stanica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited