20. 11. 2019  17:38 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identifikační číslo: 411
Univerzitní e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Domov seniorov
Autor: Ing. arch. Ladislav Ladacsi
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Pavol Pokorný
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Domov seniorov
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť bývanie pre seniorov vo vidieckom prostredí. Snahou bolo navrhnúť budovu, ktorá nepripomína zariadenie nemocnice alebo hospicu. Ďalej navrhnúť komunitné opatrovateľské centrum, ktoré by zabezpečovalo všestrannú starostlivosť pre vybratú vekovú skupinu ľudí so zdravotným znevýhodnením. Navrhnúť zariadenie sociálnych služieb s deinštitucionalizáciou pre osamelé matky s deťmi a pre mladých ľudí, ktorí musia odísť z detských domovoch po 18-tich rokoch, a nevedia sa zapájať do každodenného života. Zariadenie im poskytne ubytovanie spolu s možnosťou zárobku a tak ich pripraviť na ďalšiu existenciu. V porovnaní s minulosťou, kedy objekty tohto typu mali charakter veľkých, neosobných zariadení pre veľký počet ľudí, je v súčasnosti kladený dôraz na vytváranie priestorov pre menšie skupinky klientov (max. 6 osôb), ktorí tvoria určitú „komunitu“, a pri domove seniorov bol prijatý nový zákon o sociálnych službách, kde je presne určené, že zariadenia tohto typu môžu mať kapacitu najviac 40 klientov. Pozemok a miesto takéhoto zariadenia som zvolil sám, po konzultácii s odborníkmi takéhoto druhu. Pri hľadaní som našiel pozemok, čo je v tichej vidieckej lokalite, v obci Ňárad. Pozemok je ohraničený z jednej strany hlavnou cestou, materskou škôlkou, miestnym futbalovým ihriskom /športovým areálom/ a na konci pozemku lesom. Keďže na danom území budú bývať aj mladí ľudia, respektíve aj deti, veľkým pozitívom je blízkosť športového areálu a materskej škôlky. Nesnažil som sa ohúriť veľkolepým megaprojektom, ale pravdivo vymedziť škálu riešení, ktoré by mohli byť situované práve na zvolenom pozemku. Prostredie je ideálne pre typologický druh sociálnych, alebo zdravotníckych zariadení. Okrem bývania som navrhol aj budovu služieb, kde obyvatelia zariadenia ale aj miestni obyvatelia obce a susednej dediny si môžu využiť služby kaderníctva, manikúry- pedikúry, malej ambulancie, psychológa a fyzioterapeuta, rehabilitačného centra s krytým bazénom, jakuzzim a so saunou. V domove seniorov som vytvoril väčšie spoločenské miestnosti, jedáleň s kuchyňou, stacionár, a zmyslovú záhradu pre obyvateľov domova, ale aj pre obyvateľov obce. Bývanie pre seniorov je navrhnutý podľa nových trendov a podľa nového zákona o sociálnych službách. Budovy sú riešené ako pasívne budovy, využívajú prírodné zdroje na energiu, t.j. geotermálnu vodu na vykurovanie a chladenie + na úžitkovú vodu, solárne zisky na elektriku, dažďovú vodu na polievanie, drevo – ako nosná a nenosná konštrukcia a budovy na prírodnú klímu a atmosféru.
Klíčová slova:mladí ľudia, domov seniorov, deinštitucionalizácia, osamelé matky s deťmi, budova služieb, ekologická stavba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně