Feb 18, 2020   11:03 p.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identification number: 411
University e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Public Buildings (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Art centre, Bielefeld, Germany
Written by (author): Ing. arch. Daniel Hanusz
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Opponent:Ing. arch. Ivan Marko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Art centrum, Bielefeld, Nemecko
Summary:Cieľom mojej práce bolo vytvoriť umelecké centrum, ktoré bolo zámerne spojené so školou za účelom prezentovania študentských prác. Vzhľadom na konkurenčný boj pre mladého umelca je prezentovanie za podpory školy nevyhnutná. Umelec má možnosť slobodne tvoriť, pričom potrebuje vhodný priestor pre sebarealizáciu. Vďaka tejto prezentácii si široká verejnosť smie prezrieť umelecké práce študentov v galérii, ktorá je v rámci art centra. Mojou hlavnou snahou bolo zasiahnuť široké spektrum umeleckého výkonu a tým som navrhol do daného artcentra divadelnú sálu a amfiteáter. Môj návrh je charakteristický tým, že sa spájajú dve línie a sú prepojené spoločnou "chodbou", čo symbolizuje šancu pre mladého umelca uplatniť sa v tomto svete.
Key words:ART, CENTRUM, NEMECKO

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited