24. 2. 2020  1:52 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identifikačné číslo: 411
Univerzitný e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Art centrum, Bielefeld, Nemecko
Autor: Ing. arch. Daniel Hanusz
Pracovisko: Ústav architektúry obytných budov (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Ivan Marko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Art centrum, Bielefeld, Nemecko
Abstrakt:Cieľom mojej práce bolo vytvoriť umelecké centrum, ktoré bolo zámerne spojené so školou za účelom prezentovania študentských prác. Vzhľadom na konkurenčný boj pre mladého umelca je prezentovanie za podpory školy nevyhnutná. Umelec má možnosť slobodne tvoriť, pričom potrebuje vhodný priestor pre sebarealizáciu. Vďaka tejto prezentácii si široká verejnosť smie prezrieť umelecké práce študentov v galérii, ktorá je v rámci art centra. Mojou hlavnou snahou bolo zasiahnuť široké spektrum umeleckého výkonu a tým som navrhol do daného artcentra divadelnú sálu a amfiteáter. Môj návrh je charakteristický tým, že sa spájajú dve línie a sú prepojené spoločnou "chodbou", čo symbolizuje šancu pre mladého umelca uplatniť sa v tomto svete.
Kľúčové slová:ART, CENTRUM, NEMECKO

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene