11. 12. 2019  9:57 Hilda
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Identifikační číslo: 411
Univerzitní e-mail: eva.oravcova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav architektúry občianskych budov (FA)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:CultureLab Qingshuihe / Shenzhen, Čína
Autor: Ing. arch. Lucia Kühnelová
Pracoviště: Ústav architektúry občianskych budov (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD.
Oponent:Ing. arch. Peter Topinka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:CultureLab Qingshuihe / Shenzhen, Čína
Abstrakt:Cieľom návrhu CultureLab bolo vytvoriť objekt, ktorý by bol atraktívny pre obyvateľov štvrte Qingshuihe a zároveň by pritiahol nových návštevníkov, aby v ňom trávili svoj voľný čas. CultureLab má vytvoriť flexibilné komerčné a nekomerčné funkcie slúžiace obyvateľom, ktorých absencia je veľkým problémom celého juhovýchodného čínskeho mesta Shenzhen, v ktorom sa nachádza riešené územie. Aby sa povrch riešeného územia mohol využívať ako verejný park, celý objekt bol presunutý pod úroveň terénu. Týmto spôsobom sa verejný priestor znásobí a celé dané územie v tomto vysoko zahustenom meste je efektívne využité. Z parku sú funkcie objektu sprístupnené pomocou rámp, ktoré celý priestor prepájajú. V riešenom objekte sa nachádzajú rôzne kultúrne a obchodné prevádzky, ktoré obkolesujú ťažiskovú funkciu stanice metra. Riešenie práce sa zameriava na kultúrnu časť objektu, v ktorej sa nachádza exteriérový priestor pre predstavenia ,dve viacúčelové sály a komunitné centrum. Sály sú navrhnuté flexibilné s posuvnou podlahou a môžu sa využívať na rôzne podujatia ako je tradičné čínske divadlo, koncerty, konferencie či bankety.
Klíčová slova:verejný priestor, prepojenia, kultúra

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně