24. 8. 2019  13:06 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Identifikačné číslo: 41200
Univerzitný e-mail: qkrahulec [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd
Autor: Ing. Jana Koškovská
Pracovisko: Ústav dopravnej techniky a konštruovania (SjF)
Vedúci práce: Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ľuboš Magdolen, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vplyvu geometrie prstov puzdra plávajúceho strmeňa automobilových bŕzd
Abstrakt:Vo všeobecnosti je známe, že pri brzdení automobilu vzniká nerovnomerné opotrebenie obloženia platničiek brzdového strmeňa. V prípade veľkého rozdielu nerovnomerného opotrebenia platničky sa jej neopotrebovaný zvyšok môže dotýkať brzdového kotúča aj po úplnom uvoľnení zaťažujúceho tlaku v piestovej komore, čo môže viesť k nárastu záporného krútiaceho momentu počas jazdy automobilom bez brzdového manévru. V prípade plávajúcich strmeňov má tuhosť puzdra podstatný vplyv na nerovnomerné opotrebenie. Cieľom práce je zistiť vplyv zmeny geometrie puzdra v časti prstov na nerovnomerné opotrebenie obloženia brzdovej platničky a návrh výpočtového modelu v prostredí Matlab/Simulink. Vplyv geometrie prstov puzdra je analyzovaný metódou konečných prvkov vykonanou v programe Catia. Tvorba výpočtového modelu v prostredí Matlab/Simulink je zrealizovaná pomocou metódy Lumped-Parameter. Tento model môže byť ďalej implementovaný do modelu celého brzdového strmeňa. V analýzach sa pracovalo so siedmymi typmi prstov puzdra, pri ktorých sa dodržala podmienka, aby vzdialenosť pootvorenia samotného puzdra (bez platničiek a piestu) v osi piesta bola pre všetky prípady rovnaká. Výsledkom analýz zvolených geometrií sa môže konštatovať ich vplyv na nerovnomerné opotrebenie obloženia brzdových platničiek.
Kľúčové slová:nerovnomerné opotrebenie platničiek, brzdový strmeň, metóda konečných prvkov, metóda Lumped-Parameter, analýza, Matlab, Catia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene