24. 8. 2019  13:42 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Identifikačné číslo: 41200
Univerzitný e-mail: qkrahulec [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov a posúdenie jeho vplyvu na riziko únavového lomu
Autor: Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej mechaniky a mechatroniky (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Oponent:Ing. Róbert Šiško
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov a posúdenie jeho vplyvu na riziko únavového lomu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistenie dovolenej amplitúdy kmitania v kritických miestach potrubného dvora. Na to bolo potrebné vytvoriť model v inžinierskom softvéry Ansys, ktorý zohľadňoval aj vplyv zeminy. Vykonaním modálnej analýzy na modely boli nájdené miesta, ktoré najviac kmitajú pri rôznych frekvenciách. Po zistení týchto miest sa hľadali najväčšie možné výchylky na skúmaných potrubiach vzhľadom na únavu materiálu, preto bola vypočítaná dovolená amplitúda napätia, ktorá bola ďalej prepočítaná, aby zohľadňovala vplyv predpätia na potrubí vyvolaného tlakom.
Kľúčové slová:potrubný dvor, model, modálna analýza, amplitúda napätia, pipe element, Basquinova závislosť, amplitúde kmitania


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene